RING OSS: 070-221 9150

SATS Bromma träningscenter

Vi på Bergtornet utförde en om- och tillbyggnad av SATS Bromma.
Det gamla centret revs till största delen och kompletterades med ytterligare ca 1000 kvm. Centret fick bl.a. en ny entré. Nästan hela den gamla delen på 300 kvm demonterades och byggdes om, kvarvarande ytor fick nya ytskikt.
tillbaka