RING OSS: 070-221 9150

SATS Kista träningscenter

Nytt träningscenter på ca 1700 kvm i Kista Galleria.
Utmaningen här var bl.a. ljudet för att inte störa intilliggande butiker, dels under men framför allt efter byggnationen, då träningscentret skall kunna fungera med sin normala verksamhet utan att störa grannarna. Detta är något som vi på Bergtornet utvecklat kompetensen kring. Vi utförde hela inredningen av träningscentret samt fasad ut mot Gallerian.
tillbaka