RING OSS: 070-221 9150

Slottsparken, Upplands Bro

Fakta:
Beställare: Active Bygg AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04
Entreprenadtid: 12 månader
ORT: Upplands Bro
Storlek: 39 st. radhus
Beskrivning:
Projekt omfattar montage prefabricerat hus, samt utvändig stomkomplettering och invändig rumskomplettering ny producerat 39st radhus.
tillbaka